Informatie

Wat is vrijduiken ?  

Wanneer we het begrip in het woordenboek nagaan, vinden we een zeer enge definitie terug van het woord:

ap·neu (de ~ (m.), ~s) 1 [med.] ademstilstand
ap·neist (de ~ (m.), ~s) 1 persoon die de duiksport beoefent in apnee
ap·nee (de ~ (m.), ~s) 1 [var.] apnea of apnoe

We zouden meerdere definities kunnen geven aan dit woord, elke vrijduiker geeft een eigen betekenis aan de apnee sport: de zoektocht naar het zichzelf 'zijn'; middel om de hedendaagse drukte te ontlopen; manier om het eigen lichaam onder controle te hebben, zijn ademhaling en zijn hartritme; het leren beluisteren/aanvoelen van lichaamssignalen; zijn grenzen overschrijden; de grote diepte bereiken; het verlangen naar extreme sensaties; competitie geest; de Grand Bleu; de Pranayama;....

Apnee duiken laat toe, net als het diepzeeduiken, om het water te verkennen, de zee en haar bewoners. Maar, we beschikken over een grotere vrijheid in apnee dan het persluchtduiken: geen hinder van zware en versperrende uitrusting; we kunnen gerust 2 uren in het water vertoeven wanneer het ons zint, in tegenstelling met het persluchtduiken is men afhankelijk van de kwaliteit en het luchtvolume van de fles. Vaak zijn het persluchtduikers die zich komen inschrijven voor een opleidingen met AIDA, in het kader van de eigen clubtraining die men met regelmaat beoefent.

DIVERSE ZWEMBAD DISCIPLINES VAN HET APNEE DUIKEN

Statische apnee : Het gaat er om zijn ademhaling zo lang mogelijk op te houden. Dit komt tot stand aan de oppervlakte, zonder zich te bewegen. Het kan eveneens droog geoefenend worden. Het is een van de disciplines die men binnen de competitie beoefend. Men kan stellen dat de statische apnea de trainingsbasis is voor alle andere studiegebieden van de sport, de basis van een piramide, als het ware.

Dynamische apnee : Hier gaat het erom zijn langste afstand te presteren volledig ondergedompeld in het water, met of zonder vinnen. Men gebruikt stereo fin of een mono fin die een nauwkeurigere techniek vereist. Gewichtloosheid is primordiaal voor deze discipline, of het nu met of zonder palmen wordt uitgevoerd. Dit is een wedstrijd discipline.

DIVERSE OPEN WATER DISCIPLINES VAN HET APNEE DUIKEN

Constant Weight - CW : Het gaat om een afdaling langs een touw, enkel met behulp van vinnen. Het gewicht blijft onveranderd, dat wil zeggen dat men met zijn loodgordel naar beneden gaat en terug. Dit is eveneens een wedstrijd onderdeel.

 

   

Free Immersion - FIM : Het gaat om een afdaling langsheen een touw, louter op armkracht voort bewogen. Zoals bij constant weight, blijft het gewicht ongewijzigd. De vinnen worden niet gebruikt. Deze discipline maakt het mogelijk om een opwarming te doen en om zich aan de waterdruk te wennen. Eveneens om te leren compenseren(klaren). Ook dit onderdeel is een wedstrijdonderdeel.

   

Constant Weight No Fins - CNF : Het gaat om een afdaling in schoolslag, langsheen het touw, zonder vinnen. Het gewicht van de duiker blijft ongewijzigd. Hier komt geen duiklift aan te pas. Dit is een wedstrijd discipline.

   

Variable Weight - VW : Het is een afdaling met behulp van een ballast(gewicht), meestal door middel en met behulp van vinnen langsheen het touw. Men kan deze discipline uitvoeren met hoofd naar beneden, ofwel door rechtop te blijven zitten op een duiklift.

No Limit : Men gebruikt een duiklift('gueuse') om naar beneden te gaan en dmv een parachute terug naar de oppervlakte te rijzen. De afdalingssnelheid hangt af van de lestage. Hoe meer men is voorzien van ballast hoe sneller men naar beneden gaat, maar zal men, veiligheidshalve, het evenwicht moeten vinden tussen afdalen/stijgen. Net daarom zijn de twee laatste disciplines voorbehouden voor ervaren freedivers die uitstekend de compensatietechniek beheersen. In de No Limit discipline bestaat sinds kort ook de tandem-duik. Dit beoogt hetzelfde, met het enige verschil dat men twee duikers per keer laat afdalen.

 

   

U hebt de gelegenheid om al deze gebieden uit te proberen onder begeleiding en met behulp van een gekwalificeerde instructeur. Aarzel niet en vraag naar de georganiseerde stages bij uw instructeur of andere vrijduikers.

ons doel...

- recreatief/competitief apnee ontwikkelen, zowel in onze natuurlijke omgeving als in het zwembad.
- stages organiseren in België, maar ook in het buitenland.
- de trainingen voor de Belgisch Nationale ploeg coördineren.
- medewerking aan alle organisaties, die met de ontwikkeling van de duik- en apneesport begaan zijn.
- preventie van ongevallen door het uitwerken van veiligheidsregels en omkaderingsnormen.
- de inhoud van onderwijs, opleiding en training bepalen.
- pedagogische naslagwerk en tools vervaardigen die het mogelijk maken het onderwijs in de apnee te ontwikkelen.
- vorming van kaderleden en scheidsrechters voor de wedstrijden en homologatie van nationale records.
- informatie verstrekken met betrekking tot stages, trainingen, wedstrijden en regelmenten.