Word lid

Waarom lid worden van AIDA België?

- een internationaal erkende federatie en brevetten
- mogelijkheid om opleidingen op verschillende niveaus te volgen: AIDA*, AIDA**, AIDA***, AIDA****, instructeur of judge
- toegang tot trainingen in zwembaden en open water (meren, steengroeves) en stages georganiseerd door AIDA België
- toegang tot nationale en internationale wedstrijden in zwembaden en open water georganiseerd door AIDA België of AIDA International

Hoe lid worden van AIDA België?

U hebt twee mogelijkheden:
- u beschikt nog niet over een duikverzekering: AIDA België biedt u een duikverzekering bij Ethias aan tegen een voordelig groepstarief: u betaalt €30 lidgeld voor AIDA België en €30 voor een verzekering bij Ethias = €60 per jaar. U vindt de verzekeringspolis van Ethias hier.
- u beschikt reeds over een DAN verzekering: u betaalt enkel €30 lidgeld per jaar voor AIDA België, u dient ons dan wel het bewijs van uw DAN verzekering door te sturen. Meer informatie over DAN vindt u hier.

- belangrijke opmerkingen:
 - als AIDA lid bent u verplicht over een duikverzekering te beschikken
 - AIDA België erkent enkel Ethias en DAN als duikverzekeringen
 - een bijdrage is steeds voor het lopende jaar, tenzij deze na 1 november werd afgesloten, dan is ze ook geldig voor het volgende jaar

Naast het lidmaatschap en de duikverzekering is een jaarlijkse medische keuring verplicht. Hiervoor dient u gebruik maken van één van de formulieren hier. Het formulier dient ondertekend en afgestempeld te worden door een arts, bij voorkeur een duik- of sportarts. Het origineel houdt u zelf bij, u stuurt ons een kopie. OPGELET! Indien u deel wenst te nemen aan wedstrijden, dient u steeds in het bezit te zijn van een origineel geldig Engelstalig formulier.

Wij raden u tevens aan om de paar jaar een inspanningsproef af te leggen (elke 5 jaar tot 45 jaar, elke 2 jaar vanaf 45 tot 55 jaar, elk jaar voor meer dan 55 jaar). Deze is echter niet verplicht.

Welke stappen onderneem ik om lid te worden?

- u schrijft het bedrag van €30 (DAN) of €60 (Ethias) over op rekeningnummer IBAN BE44 7765 9662 2445 van AIDA Belgique ASBL met de vermelding van uw naam, uw brevet en de vermelding "lidmaatschap + jaar"
- u stuurt een email naar [email protected] met een kopie van uw medisch attest en uw duikverzekering (indien DAN). Indien u voor de eerste keer lid wordt, stuurt u tevens een scan van een pasfoto in het formaat JPG 300 dpi (3,6 cm x 2,85 cm), deze foto zal op uw lidkaart verschijnen
- uw lidkaart wordt u aan het begin van de volgende maand bezorgd via uw club of per post
- indien u uw lidkaart verliest, kan u voor €5 een duplicaat bekomen

Voor alle bijkomende vragen ivm lidmaatschap kan u steeds contact opnemen met [email protected].