Enkele van onze leden vroegen ons reeds om een update, maar nu voelen ons écht genoodzaakt om de knoop door te hakken. Nadat we reeds op zoek zijn gegaan naar een alternatief om de AIDA Belgian Cup van november van start te laten gaan, moeten we met spijt meedelen dat we er niet meer toe komen om voldoende staff en organisator te vinden. Het spreekt voor zich dat de omvang van de organisatie niet altijd van een leien dak liep en noch tijd, noch energie werd gespaard om wedstrijden van de afgelopen jaren mogelijk te maken. We hopen thans met de ingerichte opleiding van judge en nieuwe drijvende krachten in het bestuur, meer leven in de brouwerij te krijgen. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor het begrip, dat alles wat in het verleden werd mogelijk gemaakt, enkel kon door de bijdrage van vrijwilligers, bestuursleden en werkende leden.
De mensen die reeds hadden betaald, krijgen hun geld terug. Bedankt voor het vertrouwen.
— Filip West