Wat is vrijduiken of apnee?

Wanneer we het begrip in het woordenboek nagaan, vinden we een zeer enge definitie terug van het woord:

ap·neu (de ~ (m.), ~s) 1 [med.] ademstilstand
ap·neist (de ~ (m.), ~s) 1 persoon die de duiksport beoefent in apnee
ap·nee (de ~ (m.), ~s) 1 [var.] apnea of apnoe

We zouden meerdere definities kunnen geven aan dit woord, elke vrijduiker geeft een eigen betekenis aan de apnee sport: de zoektocht naar het zichzelf ‘zijn’; middel om de hedendaagse drukte te ontlopen; manier om het eigen lichaam onder controle te hebben, zijn ademhaling en zijn hartritme; het leren beluisteren/aanvoelen van lichaamssignalen; zijn grenzen overschrijden; de grote diepte bereiken; het verlangen naar extreme sensaties; competitie geest; de Grand Bleu; de Pranayama;….

Apnee duiken laat toe, net als het diepzeeduiken, om het water te verkennen, de zee en haar bewoners. Maar, we beschikken over een grotere vrijheid in apnee dan het persluchtduiken: geen hinder van zware en versperrende uitrusting; we kunnen gerust 4 uren in het water vertoeven wanneer het ons zint, in tegenstelling met het persluchtduiken is men niet afhankelijk van het luchtvolume van de fles. Vaak (niet altijd!) zijn het persluchtduikers die zich komen inschrijven voor een opleidingen met AIDA, in het kader van de eigen clubtraining die men met regelmaat beoefent.

ZWEMBAD Disciplines

STATIC APNEA (STAT)

Het gaat er om zijn ademhaling zo lang mogelijk in te houden. Dit gebeurt aan de oppervlakte, zonder zich te bewegen. Het kan eveneens droog beoefenend worden. Men kan stellen dat de statische apnea de trainingsbasis is voor alle andere gebieden van de sport, de basis van een piramide, als het ware. Dit is een wedstrijd discipline.

DYNAMIC APNEA – fins & no fins (DYN)

Hier gaat het erom de langste afstand af te leggen volledig onderwater, met of zonder vinnen. Men gebruikt een stereo vin of een mono vin die een nauwkeurigere techniek vereist. Uitloding is primordiaal voor deze discipline, of het nu met of zonder palmen wordt uitgevoerd. Dit is een wedstrijd discipline.

DIEPTE Disciplines

CONSTANT WEIGHT (CWT)

Het gaat om een afdaling langs een touw, enkel met behulp van vinnen. Het gewicht blijft onveranderd, dat wil zeggen dat men met zijn loodgordel naar beneden gaat en terug. Dit is eveneens een wedstrijd onderdeel.

CONSTANT WEIGHT NO FINS (CNF)

Het gaat om een afdaling in schoolslag, langsheen het touw, zonder vinnen. Het gewicht van de duiker blijft ongewijzigd. Hier komt geen duiklift aan te pas. Dit is een wedstrijd discipline.

FREE IMMERSION (FIM)

Het gaat om een afdaling langsheen een touw, louter op armkracht. Zoals bij constant weight, blijft het gewicht ongewijzigd. De vinnen worden niet gebruikt. Deze discipline maakt het mogelijk om een opwarming te doen en om zich aan de waterdruk te wennen. Eveneens om te leren compenseren(klaren). Ook dit onderdeel is een wedstrijdonderdeel.

VARIABLE WEIGHT (VWT)

Het is een afdaling met behulp van een ballast(gewicht), meestal door middel en met behulp van vinnen langsheen het touw. Men kan deze discipline uitvoeren met hoofd naar beneden, ofwel door rechtop te blijven zitten op een duiklift. Dit is geen competitiediscipline.

NO LIMITS (NLT)

Men gebruikt een duiklift (‘gueuse’) om naar beneden te gaan en dmv een parachute terug naar de oppervlakte te rijzen. De afdalingssnelheid hangt af van de uitloding. Hoe meer ballast hoe sneller men naar beneden gaat, maar zal men, veiligheidshalve, het evenwicht moeten vinden tussen afdalen/stijgen. Net daarom zijn de twee laatste disciplines voorbehouden voor ervaren freedivers die uitstekend de compensatietechniek beheersen. Dit is geen wedstrijddiscipline.

Meer info over onze activiteiten?

Contacteer ons