AIDA vrijduik-cursussen

Wil je vrijduiken bij jou in de buurt ontdekken of wil je een bepaald niveau behalen?
Zoek en neem rechtstreeks contact op met een instructeur van jouw keuze via de lijst met instructeurs die je terugvindt op de website van AIDA International.

AIDA1 INLEIDING TOT VRIJDUIKEN

Vereisten:
 • 18 jaar of ouder zijn (16 of 17 jaar met toestemming van de ouder of voogd)
 • Minstens 100m non-stop kunnen zwemmen

Vereisten: geen

Minimale watersessies: 1

Deze cursus biedt een basiskennis van vrijduiken en inleidende vaardigheden zoals ontspanning van lichaam en geest, vintechnieken, eendenduiken en klaren.

AIDA2 FREEDIVER

Vereisten:
 • 18 jaar of ouder zijn (16 of 17 jaar met toestemming van de ouder of voogd)
 • Kan minimaal 200 meter non-stop zwemmen zonder vinnen en minimaal 300 meter non-stop met masker, vinnen en snorkel

Vereisten: 2 minuten STA; 40 meter DYN, 16 meter CWT, theoretisch examen

Minimale watersessies: 5

De statische en dynamische sessies in beschut water worden gebruikt om technieken voor ontspanning, ademhaling, vinnen en veiligheid aan te leren. In de open water sessies zullen studenten de vaardigheden die ze hebben geleerd in de pool / beschut water sessies toepassen en combineren met de basisvaardigheden van open water freediving zoals klaren, eendenduiken, verticaal zwemmen, lichaamspositie, draaien en gebruik van drijfvermogen.

De freediving-theorie omvat: inleiding tot freediving, freediving ademhalingscyclus, basisfysiologie van freediving, klaren, freediving-technieken, veiligheid in freediving, mateiaal in freediving, freediving disciplines.

AIDA3 ADVANCED FREEDIVER

Vereisten:
 • 18 jaar of ouder zijn (16 of 17 jaar met toestemming van de ouder of voogd)
 • Kan minimaal 200 meter non-stop zwemmen zonder vinnen en minimaal 300 meter non-stop met masker, vinnen en snorkel
 • De AIDA2-cursus hebben voltooid of de AIDA2 Crossover-evaluatie hebben voltooid als u overstapt van een andere vrijduik-federatie

Vereisten: 2:45 minuten STA; 55 meter DYN, 24 meter CWT, theoretisch examen

Minimale watersessies: 6

De cursus is ontworpen om vaardigheden van eerdere niveaus verder te ontwikkelen, om nieuwe vaardigheden te verwerven en een hogere kennis van veiligheidsprocedures en -technieken te verwerven. De nieuwe technieken die worden geïntroduceerd zijn vrije val, Frenzel Equalizing, het gebruik van trainingstabellen, de risico’s van toenemende en afnemende druk en ook hoe deze risico’s te minimaliseren. Studenten trainen deze vaardigheden in de meest voorkomende disciplines van vrijduiken: statische apnee, dynamische apnee, free immersion en constant weight.

De theorie zal omvatten: fysiologie, klaren, barotrauma, longen op diepte, drijfvermogen, shallow water blackout, trainingsconcepten, the mammalian dive response, decompression sickness, surface intervals en de gedragscode van de vrijduiker.

AIDA4 MASTER FREEDIVER

Vereisten:
 • 18 jaar of ouder zijn (16 of 17 jaar met toestemming van de ouder of voogd)
 • De AIDA 3-cursus hebben voltooid of de AIDA 3 Crossover-evaluatie hebben voltooid als u overstapt van een andere vrijduik-federatie
 • De afgelopen twee jaar een cursus EHBO met reanimatie voltooid hebben

Vereisten: 3:30 minuten STA; 70 meter DYN, 32 meter CWT, theoretisch examen

Minimale watersessies: 6

In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met technieken, kennis en veiligheidsprocedures voor diep vrijduiken die verder gaan dan recreatief vrijduiken. De nieuwe technieken omvatten FRC-duiken, mouthfill en packing. De vaardigheden worden ontwikkeld binnen deze categorieën van vrijduiken: statische apnee, dynamische apnee, constant weight, free immersion en variable weight. Naast de vaardigheden in het water introduceert deze cursus opwarming en stretchen van het hele lichaam, specifiek stretchen van ademhalingsspieren, trainingsconcepten en een dieet dat de vrijduiker ten goede komt en hun ontwikkeling als duiker helpt vormgeven. Je zult ook vertrouwd worden met packing en reverse packing, voornamelijk binnen vitale capaciteit als onderdeel van de droge lessen.

Een belangrijke reeks vaardigheden betreft het beheer van open watermateriaal. Het gebruik van de juiste knopen en vlechttechnieken, het instellen van de diepte op de duiklijn, het construeren van een veilig bodemgewicht van een gewichtsriem en duiksnoeren, veilige hantering van andere extra uitrusting (bodemplaat, fakkels, lanyards, etc.).

Een van de doelen van deze cursus is om succesvolle kandidaten voor te bereiden op de rol van “Assistent Instructeur”. Deze nieuwe rol omvat het leiden van een geschikte warming-up sessie voor besloten en open water vrijduken en het begeleiden van studenten van alle cursusniveaus tijdens hun besloten of open water sessies.

De theorie-sessies zullen omvatten: natuurkunde – wet van Dalton, wet van Boyle, wet van Henry, decompressieziekte, stikstofnarcose, failure depth en hoe VC te verhogen en RV, FRC-duiken, mouthfill, packing, fitness en training, voeding en dieet voor vrijduikers.

AIDA INSTRUCTEURSCURSUS

Vereisten:
 • 18 jaar of ouder zijn
 • de afgelopen twee jaar een cursus EHBO met reanimatie voltooid hebben
 • De AIDA 4-cursus hebben voltooid of de AIDA 4 Crossover-evaluatie hebben voltooid als u overstapt van een andere vrijduik-federatie
Vereisten:
 • 1 duik naar minimaal 40m maximaal 50m
 • 1 duik tot 30m gedurende minimaal 1,30 minuten
 • Na een ademhaling van 1 minuut 45 seconden tot 15 minuten op 15m hangen en dan een vrijduiker met BO van die diepte redden
 • Uithoudingsvermogenstest: max. 1 min voorbereiding en vervolgens 5 opeenvolgende duiken tot 20 m, elk met een oppervlakte-interval van 1 min
 • Redding vanaf 25 meter gevolgd door herstel aan het oppervlak en 50 meter sleep
 • Statische adem inhouden: minimaal 4 minuten
 • Demonstratie van andere disciplines: DNF, CNF en VW, geen minimumvereiste
 • AIDA 2, 3 en 4 theoretische examens, eindexamen instructeurcursus, praktische examens over lesgeven en inrichting van materiaal, mondelinge presentatie

Kandidaten moeten bereid zijn om aan het begin van hun Instructor Course (IC) aan alle vereisten te voldoen

Minimale watersessies: 8

Binnen ten minste 10 volledige dagen worden kandidaten opgeleid om AIDA Freediving-cursussen te geven. Klasessies behandelen verschillende onderwerpen zoals planning, marketing en opleidingen organiseren, onderwijsvaardigheden en theorie, wettelijke vereisten en risicobeheer. Watersessies worden gebruikt om prestatie-eisen en vaardigheidsdemonstraties te voltooien. Als onderdeel van hun IC geven kandidaten proefcursussen AIDA 2 en 3 onder toezicht van hun instructeurstrainer. Een maand voorafgaand aan hun IC-aanvragers ontvangen studiemateriaal en een onderwerp van hun eigen onderzoek dat ze tijdens het IC zullen presenteren als een van de praktische examens.

Lijst van instructeurs en juryleden

Vind al onze instructeurs en juryleden direct op de AIDA International-website

Lijst van instructeurs

Hier vindt u de volledige lijst met AIDA instructeurs

Lijst van juryleden

Hier vindt u de volledige lijst met AIDA juryleden

Meer info over onze activiteiten?

Contacteer ons