Waarom lid worden van AIDA België?
– een internationaal erkende federatie en brevetten

– actief deelnemen aan de ontwikkeling van freediving via de internationale AIDA assembly
– mogelijkheid om opleidingen op verschillende niveaus te volgen: AIDA*, AIDA**, AIDA***, AIDA****, instructeur of judge
– toegang tot trainingen in zwembaden en open water (meren, steengroeves) en stages georganiseerd door AIDA België
– toegang tot nationale en internationale wedstrijden in zwembaden en open water georganiseerd door AIDA België of AIDA International

Hoe lid worden van AIDA België?
U hebt twee mogelijkheden:
– u beschikt nog niet over een duikverzekering: AIDA België biedt u een duikverzekering bij Ethias aan tegen een voordelig groepstarief: u betaalt €30 lidgeld voor AIDA België en €30 voor een verzekering bij Ethias = €60 per jaar. U vindt de verzekeringspolis van Ethias hier.
– u beschikt reeds over een DAN verzekering: u betaalt enkel €30 lidgeld per jaar voor AIDA België, u dient ons dan wel het bewijs van uw DAN verzekering door te sturen. Meer informatie over DAN vindt u hier.

Belangrijke opmerkingen:
– als AIDA lid bent u verplicht over een duikverzekering te beschikken
– AIDA België erkent enkel Ethias en DAN als duikverzekeringen
– een bijdrage is steeds voor het lopende jaar, tenzij deze na 1 oktober werd afgesloten, dan is ze ook geldig voor het volgende jaar
Naast het lidmaatschap en de duikverzekering is een jaarlijkse medische keuring verplicht. Hiervoor dient u gebruik maken van het AIDA Medical Statement hier. Het formulier dient ondertekend en afgestempeld te worden door een arts, bij voorkeur een duik- of sportarts. Het origineel houdt u zelf bij, u stuurt ons een kopie. OPGELET! Indien u deel wenst te nemen aan wedstrijden, dient u steeds in het bezit te zijn van een origineel geldig Engelstalig formulier.
– De leden in orde voor het jaar 2020 zullen automatisch ook het lidmaatschap voor 2021 verkrijgen. Ze dienen wel een bewijs van verzekering en medische keuring door te sturen of 30€ voor Ethias te betalen.

Wij raden u tevens aan om de paar jaar een inspanningsproef af te leggen (elke 5 jaar tot 45 jaar, elke 2 jaar vanaf 45 tot 55 jaar, elk jaar voor meer dan 55 jaar). Deze is echter niet verplicht.

Welke stappen onderneem ik om lid te worden?
– u betaalt het bedrag van €30 (DAN) of €60 (Ethias) online of via rekeningnummer IBAN BE44 7765 9662 2445 van AIDA Belgique ASBL met de vermelding van uw naam, uw brevet en de vermelding “lidmaatschap + jaar”
– u stuurt een email naar [email protected] met een kopie van uw medisch attest en uw duikverzekering (indien DAN). Indien u voor de eerste keer lid wordt, stuurt u tevens een scan van een pasfoto in het formaat JPG 300 dpi (3,6 cm x 2,85 cm), deze foto zal op uw lidkaart verschijnen
– om plastic te verminderen, ontvangt u uw elektronische lidmaatschapskaart via email

Voor alle bijkomende vragen ivm lidmaatschap kan u steeds contact opnemen met [email protected].

Meer info over onze activiteiten?

Contacteer ons