Waar kan ik vrijduiken beoefenen in België?
– De beste manier om met vrijduiken te beginnen, is door lid te worden van een club. Daar kun je collega-vrijduikers en instructeurs ontmoeten, de sport ontdekken en je inschrijven voor cursussen.
– Een lijst met vrijduik-clubs vind je hier.
– Een andere manier is om rechtstreeks contact op te nemen met een instructeur, een lijst is hier te vinden.

Waarom lid worden van AIDA België?
– een internationaal erkende federatie en brevetten
– actief deelnemen aan de ontwikkeling van vrijduiken via de internationale AIDA assembly
– mogelijkheid om opleidingen op verschillende niveaus te volgen: AIDA*, AIDA**, AIDA***, AIDA****, instructeur of judge
– toegang tot trainingen in zwembaden en open water (meren, steengroeves) en stages georganiseerd door AIDA België
– toegang tot nationale en internationale wedstrijden in zwembaden en open water georganiseerd door AIDA België of AIDA International

Hoe lid worden van AIDA België?
U hebt twee mogelijkheden:
– u beschikt nog niet over een duikverzekering: AIDA België biedt u een duikverzekering bij Ethias aan tegen een voordelig groepstarief: u betaalt €30 lidgeld voor AIDA België en €30 voor een verzekering bij Ethias = €60 per jaar. U vindt de verzekeringspolis van Ethias hier. Ethias dekt u enkel tijdens activiteiten georganiseerd door AIDA Belgium. We raden DAN aan als u van plan bent om te duiken buiten door AIDA Belgium georganiseerde evenementen of in het buitenland. Meer informatie over DAN vindt u hier.
– u beschikt reeds over een DAN of andere vrijduik verzekering: u betaalt enkel €30 lidgeld per jaar voor AIDA België, u dient ons dan wel het bewijs van uw verzekering door te sturen.

Belangrijke opmerkingen:
– als AIDA lid bent u verplicht over een duikverzekering te beschikken
– AIDA Belgium stelt zijn leden voor om in te schrijven voor een Ethias-verzekering die haar leden dekt voor de door AIDA Belgium georganiseerde activiteiten.
Leden kunnen ook een verzekering afsluiten die onderwateractiviteiten dekken en in het bijzonder freediving (bijv. DAN),
het lid blijft echter verantwoordelijk om zich ervan te vergewissen dat de verzekering die hij/zij afsluit het de beoefening van freediving effectief dekt.
– een bijdrage is steeds voor het lopende jaar, tenzij deze na 1 oktober werd afgesloten, dan is ze ook geldig voor het volgende jaar
Naast het lidmaatschap en de duikverzekering is een jaarlijkse medische keuring verplicht. Hiervoor dient u gebruik maken van het AIDA Medical Statement hier. Het formulier dient ondertekend en afgestempeld te worden door een arts, bij voorkeur een duik- of sportarts. Het origineel houdt u zelf bij, u stuurt ons een kopie. OPGELET! Indien u deel wenst te nemen aan wedstrijden, dient u steeds in het bezit te zijn van een origineel geldig Engelstalig formulier.
– De leden in orde voor het jaar 2019 zullen automatisch ook het lidmaatschap voor 2020, 2021 en 2022 verkrijgen. Ze dienen wel een bewijs van verzekering en medische keuring door te sturen of 30€ voor Ethias te betalen.

Wij raden u tevens aan om de paar jaar een inspanningsproef af te leggen (elke 5 jaar tot 45 jaar, elke 2 jaar vanaf 45 tot 55 jaar, elk jaar voor meer dan 55 jaar). Deze is echter niet verplicht.

Welke stappen onderneem ik om lid te worden?
– u betaalt het bedrag van €30 (DAN) of €60 (Ethias) online of via rekeningnummer IBAN BE44 7765 9662 2445 van AIDA Belgique ASBL met de vermelding van uw naam, uw brevet en de vermelding “lidmaatschap + jaar”
– u stuurt een email naar [email protected] met een kopie van uw medisch attest en uw duikverzekering (indien DAN). Indien u voor de eerste keer lid wordt, stuurt u tevens een pasfoto in het formaat JPG 300 dpi (3,6 cm x 2,85 cm), deze foto zal op uw lidkaart verschijnen
– om plastic te verminderen, ontvangt u uw elektronische lidmaatschapskaart via email

Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie.
Ons reglement van interne orde is hier beschikbaar.

Voor alle bijkomende vragen ivm lidmaatschap kan u steeds contact opnemen met [email protected].

Meer info over onze activiteiten?