Uw persoonlijke gegevens worden door AIDA Belgium vzw verwerkt voor ledenbeheer en om u te informeren over onze activiteiten. Als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten, kunt u dit altijd aanvragen via [email protected]. Via dit adres kunt u ook vragen welke gegevens we over u verwerken, deze corrigeren, verwijderen of overdragen of een klacht indienen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u geen bevredigend antwoord ontvangt, kunt u ook contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Rue de la Presse 35, 1000 Brussel).

Meer info over onze activiteiten?